Celebrations of Nuestra Señora de la Asunción
#

Ntra. Sra. de l'Assumpció


Discorren durant la setmana del 15 d'agost i principalment s'exhibeixen toros i se celebren nombroses revetlles. 


Més informació

Telèfon: 964 661 998
Fax: 964 667 089