#

Sant Miquel


Titular de la parròquia. Se celebra el 29 de setembre i durant tota aquesta setmana es realitzen diversos actes com les orquestres i els bous al carrer.


Més informació

Telèfon: 964 629 056
Fax: 964 629 056
[email protected]