#

El Crist de la Salut


Se celebra el 30 d'abril. Destaca la processó de les "destrals" on nombrosos fidels acudeixen a complir les seves "promeses" per la sanació d'alguna malaltia. 


Més informació

Telèfon: 964 629 056
Fax: 964 629 056

[email protected]