#

Santa Caterina


Santa Caterina és la patrona de la parròquia. Cada 25 de novembre es fa una missa seguida d'una processó.


Més informació