#

Festes Majors


Se celebren el primer diumenge d'octubre en honor al Crist del Calvari, a la Mare de Déu del Rosari i al Santíssim Sagrament. Hi ha diversos actes durant la setmana, com ara bous al carrer, bous embolats i balls tots els dies.


Més informació