#

Festes patronals


Les festes patronals estan dedicades a sant Mateu i a les Sagrades Relíquies, i se celebren tots els anys el dia 21 i 22 de setembre. Hi ha una gran varietat d'espectacles, de balls populars (entre els quals, el Ball de l'Anguilla), d'exposicions, de teatres, de bous al carrer, de bous embolats, etc. Però encara perdura una tradició molt antiga, que és digna de veure i admirar: la plantada de l'Arc de Sant Mateu, que té lloc la nit anterior a la festivitat del sant. Els joves van per les hortes i els camps recollint tota classe de fruita i d'hortalisses, que després ofereixen al sant en un monumental arc format per quatre arcades, que es munten davant de la façana de la porta de l'església parroquial perquè protegisca les hortes i els camps de les tempestes nocives i, sobretot, del granís.


Més informació