#

Festes patronals


Se celebren la primera setmana d’agost. Estan dedicades a sant Onofre i al Sagrat Cor de Jesús. Els festejos daten de temps immemorials, si bé antigament tenien lloc al mes de setembre. S’hi fan revetles, exhibicions i toreig de vaquetes.


Més informació