#

Romiatge a Sant Miquel de les Torrocelles


El segon diumenge de maig se celebra un romiatge a aquesta ermita, antiga capella del castell que els Urrea manaren construir als confins del seu feu per defendre-lo dels montesins.

 


Més informació