#

Sant Isidre


Sant Isidre, 15 de maig, és la Festa per excel.lència dels llauradors: desfilades, exhibicions agrícoles, processó, i tot un col.lectiu de gran importància en la zona, que aquest dia decideix deixar els arreus de cultiu per a gaudir de la primavera i celebrar aquella pròxima collita tan esperada durant tot l'any. 


Més informació