#

Romería a Sant Miquel


 Aquesta romeria lloc el primer diumenge de maig. L'ermita de Sant Miquel està situada a uns 6 km de distància de la població, en l'antic camí de Catí. Es coneix la primera informació escrita l'any 1617, que evidencia que els bocassins anaven en processó a l'ermita el dia 8 de maig per celebrar l'aparició del Sant. Ja en aquells temps es repartia la "prima" com caritat per als pobres.

Actualment, la gent surt a peu cap a l'ermita a les 10 del matí i cap a les 12 se celebra la missa en honor al Sant. Quan acaba la cerimònia, es beneeixen les primes, les quals són elaborades pels veïns del Carrer Sant Miquel i les masies situades en la mateixa partida.

 


Més informació

Telèfon: 964 428 001
Fax: 964 428 359
 

www.albocasser.es