#

La Purísima


La nit del 7 de desembre, vespra de la festivitat de la Puríssima, lloc "la Cantà de les Cartes". Així era com els quintos demanaven a la Verge protecció i empara durant el servei militar. Al voltant de les onze de la nit es reuneixen a la Plaça de l'Església, acompanyats d'alguns músics i d'un nombrós públic, i quatre dels joves (un per cada palo de la baralla) col·locats davant la façana de l'Església Parroquial, van entonant una cobla (diferent cada any) per cada carta de la baralla relacionant-les amb els misteris de la Passió del Senyor i els Dolors de la Mare de Déu.

Concloses "les Cartes", tots els quintos recorren els diferents carrers de la població entonant les tradicionals "albaes", dedicant les seves cobles a autoritats i a totes les dones solteres, sense distinció d'edat, d'Albocàsser.

L'endemà,festa de la Puríssima Concepció, els quintos assisteixen a una Santa Missa, i una vegada finalitzada, acompanyats de la banda de música i d'altres instruments de corda, a més de familiars i d'un nombrós públic, recorren els carrers de la població entonant diverses cobles que fan referència a la Verge i als carrers per les quals van passant. Al mateix temps, oferint als veïns diversos licors, realitzen la capta, és a dir, recullen els donatius dels veïns per sufragar la festa, captà que ja van iniciar a finals d'agost o primers de setembre per les masies del terme municipal.

 


Més informació

Telèfon: 964 428 001
Fax: 964 428 359

 

www.albocasser.es