#

Cova de la Mola


Fanzara

Es tracta d'una cavitat magnífica com a conseqüència de l'erosió natural al terreny calcari. La cova mostra restes d'haver sigut utilitzada com a refugi natural al llarg dels segles. A causa de la climatologia, va sofrir un afonament que impedeix penetrar-hi més enllà d'un primer tram. Malgrat això, són nombrosos els espeleòlegs que han estudiat la cova. Va ser descoberta per un veí d'Onda mentre desmuntava una pista forestal. Arriba a una profunditat de 223 m.