#

Fonts


Fanzara

Fonts

Disperses pel terme municipal, trobem les següents fonts:

- Font de la Masia, la partida Salvador, a 5 km del municipi. S'hi accedeix per la carretera d'Onda i, a mitjan camí, cal prendre un camí a mà dreta que porta fins a la font.

- Font l’Alcúdia, en la partida l’Alcúdia, a 2 km del municipi. S'hi accedeix per la carretera d'Onda a Espadilla.