#

Font del Carcau


La Llosa

Font de Carcau

Deu d'aigua natural situada en mig de l'horta, entre les localitats de la Llosa i Xilxes. Ha sigut condicionada recentment.

La font del Carcau és una font d'aigua subterrània situada al paratge que porta el mateix nom. Els habitants de la població acudien a aquesta font natural per proveir-se d'una aigua molt fresca. El paratge està dotat amb instal·lacions per als xiquets, paellers, etc.

Restes d’un antic molí
S'hi conserven restes d'un molí antic situat al costat de la font del Carcau. Tota la zona ha sigut rehabilitada per al seu ús com a parc, però encara poden apreciar-se algunes restes de la paret del que fou el molí. És similar a un pou, està en bones condicions i, a través de les reixes protectores, poden observar-se les pedres originals que el formaven.

La Fonteta
Aquest monument està ubicat al paratge del Carcau. No es té constància de la data de construcció, però si es sap que al llarg de la història ha sigut utilitzat com abeurador i, més tard, com safareig. Actualment està en desús, però l'estat de conservació és bo.