# # # # # # #

Paratge Natural Municipal de Pereroles


Morella

Paratge Natural Municipal de Pereroles

L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal Pereroles pertany al Sistema Ibèric Nord-occidental, i se situa sobre els vessants de la serra de Sant Marc entre els 970 i 1.250 metres d'altitud, localitzant-les cotes superiors a 1.200 metres a l'extrem sud i l'extrem nord-est del paratge.

Pel que fa a la vegetació, la formació dominant en el paratge és la pineda madur de pi pinassa (Pinus nigra), acompanyat d'un estrat arbustiu bastant obert amb espècies destacables com el grèvol (Ilex aquifolium), el corner (Amelanchier ovalis) i la moixera (Sorbus aria), i una cobertura herbàcia propera al 100% en mesos favorables. Per sota del dosser que crea la pineda, hi ha gran quantitat de roures xicotets (Quercus faginea) que prosperen des que la muntanya no es destina a l'aprofitament intensiu de fusta. 

L'estructura de les formacions vegetals, al seu torn, influeix en la distribució de la fauna, sent aquesta relativament abundant a les pinedes de Pinus nigra. Pel que fa a les espècies de vertebrats, el paratge compta amb espècies de mamífers poc comuns com el gat salvatge (Felis silvestris), la fagina (Martes foina), el teixó (Meles meles) o la mostela (Mustela nivalis). Pel que fa a les aus, destaca la presència de nombroses rapinyaires, com l'àguila calçada (Hieraaetus pennatus), astor (Accipiter gentilis), esparver (Accipiter nisus) o l'àguila marcenca (Circaetus gallicus). 

A més dels valors naturals esmentats, el paratge de Pereroles constitueix un espai natural molt utilitzat com a lloc d'esplai i d'ús públic, en gran part per les nombroses infraestructures amb què compta. D'una banda, conté una xarxa de senders que el connecta amb les properes poblacions d'Herbés, Herbeset, la Pobleta i Xiva i a part, per a l'estada i pernoctació al paratge, disposa d'un refugi, la Casa Forestal i un parell de cabanes , a més de zones d'acampada amb capacitat per a 100 persones.

 
Més informació a: