#

Jaciments


Sot de Ferrer

Jaciments

Jaciment de l'Alt de la Font
El poblat està situat en la partida de l'Alt de la Font, molt propera al riu Palància. Aquesta és una situació privilegiada, ja que podien accedir fàcilment als recursos oferits pel riu i l'alçària d'aquest tossal els proporcionava un bon lloc, fàcil de defendre.  S'han trobat restes a la zona, encara que no s'hi han trobat estructures, ni signes d'assentaments de poblats; possiblement van ser destruïts mentre es llauraven els camps o hi estan encara soterrats.

Jaciment de Rochinas
Partida de Marín.
El poblat està situat al cim de la muntanya de Rochinas, en una recolzada del riu Palància. Aquesta és una situació privilegiada, ja que podien accedir fàcilment als recursos oferits pel riu i l'alçària d'aquest tossal els proporcionava un bon lloc, fàcil de defendre. El poblat està compost per 17 habitacions comunicades per un passadís central i té una grandària de 35 m per 19 m, i per aquest motiu es creu que el nombre de pobladors possiblement no superava el centenar. Actualment s'hi conserven en bon estat les alineacions de les estructures, encara que, lògicament, el poblat està en ruïnes.

Jaciment d'El Hoyo
Partida d'El Hoyo.
S'han trobat restes en aquesta zona de presència humana, amb vestigis d'enterraments. S'hi va trobar una tomba en molt bon estat, que consta d'un habitacle de 0,5 m. d'ample, 1,9 m. de llargària i mig metre de profunditat, coberta amb una sèrie de pedres irregulars. A l'interior va trobar-se un esquelet.
La majoria d'aquestes restes estan al museu arqueològic de Sogorb.

Jaciment d'El Altico
Partida d'El Hoyo.
Recinte emmurallat a la part més alta d'un xicotet turó d'uns 15x6 metres, encara que de planta irregular. Se n'albiren dues estructures a la part sud del recinte, que possiblement siguen 2 habitacions, amb un espessor del mur exterior d'uns 2,5 metres. No s'han trobat restes de ceràmica a la zona, encara que la necròpolis de la vall possiblement pertany a aquest poblat. Potser l'estudi de la zona, en un futur, clarifique aquests dubtes.