#

Fonts


Sot de Ferrer

Fonts

Font del Riu
Partida de la Calçada.
La font del riu va ser construïda l'any 1927 per abastir la localitat de Sot de Ferrer. Consta d'un recinte delimitat amb un xicotet mur, unes escales per descendir fins a la canella, amb una reproducció sobre rajoles de la Mare de Déu de la Puríssima, a qui està dedicada la font.

Font del Junquillo
Partida del Comte.
La font brolla d'un xicotet ribàs, conseqüència de les infiltracions d'aigua produïdes aigües amunt al barranc de la foia d'Aldaia. En aquest ribàs ha sigut instal·lada una canella i un xicotet desguàs que evacua l'aigua al llit del riu a uns 5 metres de distància d'aquesta font.

Font del Pozuelo
La font del riu va ser construïda l'any 1926 per abastir la localitat de Sot de Ferrer. La font original, que consta d'una paret on se situa la canella, té la funció de retindre les terres de la vessant y de receptacle, que és on s'emmagatzema l'aigua. Actualment aquesta font està inoperativa i l'aigua es canalitza mitjançant un sistema d'arquetes i és conduïda fins a la localitat, situada uns quilòmetres més avall.

Font del Sagristà
Partida de Marín
La font naix en un talús xicotet al marge del riu a causa de les infiltracions d'aigua produïdes més amunt al llit del riu, així com d'infiltracions que hi ha als tàlvegs de la muntanya de Marín. En aquest ribàs ha sigut instal·lat un receptacle on s'emmagatzema l'aigua infiltrada per les parets i també un desguàs que evacua l'aigua al llit del riu a uns 5 metres de distància d'aquesta font.