#

L’Assut


Ayódar

L’Assut

Pous naturals formats per l'accio de l'aigua en roques calcarees, integrats en el propi riu i proxim a un assut de rec que fa les voltes de ruta d'acces.