#

Río de Ayódar


Ayódar

Río de Ayódar

Denominat riu Chic, va canviant el seu nom a lo llarc del seu recorregut abans de desembocar en el MIJARES. Se tracta d'aigües de montanya en ample us agricola. L'irregularitat orografica i la gran quantitat de sol rocos, otorguen al recorregut d'este riu parages de singular bellea i indubtable atractiu. En l'entorn proxim de nucleu urba, el riu transcorre de manera relaixada entre diferents basses.