#

Les fonts


Vilanova d'Alcolea

La font del "Mas de Calaf"

Situada a la partida "Mas de Calaf". És un paratge molt bonic que conté una de les millors fonts d'aigua natural de molt bona qualitat, instal·lacions de barbacoa i unes taules de pedra baix d'uns magnífics àlbers negres.

  • La font dels Terrers

Situada a la partida la Font, originàriament estava destinada a proveir els animals d'aigua, ja que hi ha abeuradors. La gent creu que s'anomena "dels Terrers" perquè està feta de pedra i terra.
Feta l'any 1718, ja que hi ha, en una pedra, una inscripció.

Cal destacar que és una font que no s'asseca en cap període de l'any.

  • Font de la Carrasqueta

A causa de l'ampliació de la carretera va desaparèixer. Aquesta font li donava el nom a la partida.

  • Font del Puig Pedró

La podem trobar a la partida del Puig Pedró, al costat del mas de Blasco. Sembla una barraqueta de pedra, és molt bonica i, com la dels Terrers, no s'ha assecat mai. No és apta per al consum humà. A més d'aquestes fonts, que subjectivament són les més importants, podem trobar d'altres repartides per tot el terme.