#

El Clot


Vilafamés

El Clot

És una cavitat o formació càrstica del terreny en forma cilíndrica situada a la vesant d'una muntanya. Està a uns 3-4 km de Vilafamés.

Aquesta cavitat és de planta circular i de fons pla, i ocupa una superfície de 1300 m2, amb una profunditat d'entre 8 i 16 metres.

La vegetació de la zona està constituïda per alzines, oliveres i un gran nombre d'arbusts i de lledoners, així com plantes trepadores, que han transformat aquesta àrea en un ecosistema localitzat d'aspecte selvàtic.