#

Font de Sant Miquel


Viver

Font de Sant Miquel

Es tracta de la deu més important de tot el terme municipal.

Pròxim al naixement es troba l'antic molí d'Aigües Blanques, actualment lloc d'acolliment per a grups d'escolars. Al costat d'aquesta zona crida l'atenció una caiguda d'aigua vertiginosa, la qual movia el molí.