#

Coves del Sargal


Viver

Coves del Sargal

Situat al marge esquerre del Palància i incrustat a la vall del mateix riu, es troba aquest magnífic paratge, envoltat de muntanyes. Destaquen les coves del Sargal, un grup de forats que formen un front ampli, bonic i atractiu. 

Van servir d'abric als primers pobladors de la zona, des del paleolític superior fins al neolític. Geològicament es van formar per l'acció de les aigües de la font del Pontón. Hi ha formacions càrstiques d'interès.