# # # # # #

Paratge Natural Municipal El Castell


Atzeneta del Maestrat

Àrea forestal d'esbargiment als voltants del castell. Protegit com a Paratge Natural Municipal per Decret del Consell d'1 d'agost del 2008.

El paratge, se situa a la part alta d'un xicotet tossal, a 490 m. d'altitud, als peus del massís del Penyagolosa i cenyit pels barrancs de la Vall i Torrosselles, que, després de la seva confluència als voltants de l'enclavament, conformen el barranc del Castell, que desemboca a la Rambla d'Atzeneta.

Àrees de roures es refugien a les zones més humides i fresques, però la vegetació predominant són les pinedes de pi blanc, present en els vessants més orientals del paratge, i la garriga, caracteritzada per la presència de romaní i llentiscle. La diversitat paisatgística existent al paratge, amb presència d'àrees forestals, ambients fluvials lligats als barrancs de la Vall i Torrosselles, i vessants amb matolls, al costat de la relativament moderada pressió antròpica, ha afavorit la presència d'una variada fauna. Destaca en el paratge El Castell, fortificació d'ús defensiu que data del any 1516, que dóna nom al paratge natural municipal i que es troba catalogat com a Bé d'Interès Cultural (BIC). Amb posterioritat al costat d'aquest es va construir una ermita, destinació de dues romeries anuals que es realitzen des del poble d'Atzeneta. També es troba, dins dels límits del paratge, un jaciment arqueològic denominat Ermita de Sant Joan. Es tracta d'un poblat iber adscrit a l'Edat de Bronze (II-I mil·lenni a.C.), i posteriorment medieval, en el qual s'han trobat fragments de sílex i ceràmica.

Més informació a:

http://www.agroambient.gva.es