Traiguera

Traiguera

Traiguera

Traiguera

Traiguera

Traiguera

Durant els segles VI - I a.C., en l'època íbera, va pertànyer als Ilercavons. La romanització no va trobar pràcticament resistència i la importància de la ciutat no va decaure, fet que confirma el pas de la Via Augusta i el descobriment de nombroses restes arqueològiques. Els segles de presència musulmana (718 - 1232) van deixar una profunda emprempta sobre la toponímia. Al segle XIII, el rei En Jaume I va conquerir estes terres que van passar a dependre primer de l'Ordre de l'Hospital i, més tard, del Maestrat de l'Ordre de Montesa. El municipi va tenir durant el segle XVI la seua època esplendorosa per l'arrencada econòmica basada en l'agricultura i el comerç. Les dues convocatòries a Corts (1411 i 1421) són reflex de la importància del municipi. En els segles XVIII i XIX va participar en esdeveniments històrics rellevants com ara les Guerres Carlistes.

Medi Social

L'economia de Traiguera es basa en l'agricultura: oliveres, ametllers i tarongers, fonamentalment, i la ramaderia estabular avícola (majoritàriament).  Destaca la tradició mil·lenària de la terrisseria, de la qual es poden trobar exemples en tota la població: gerres, gibrells, tests, cassoles, etc.

Recorregut urbà

Al Carrer Major trobem l'edifici gòtic de l'Ajuntament (segle XV) i dos edificis d'estil renacentista (segle XVII). A la Plaça de l'Església hi trobem l'església i el Museu Parroquial. Al Carrer Sant Blai hi ha l'Ermita Sant Blai i la Font de Sant Vicent.

Paisatge

La població està enclavada a 232 m. d'altitud sobre el nivell del mar. El terme municipal posseeix un relleu una mica ondulat. El seu clima és suau amb una temperatura mitjana de 16º i unes pluges de 650 mm. a l'any.