La Todolella

La Todolella

La Todolella

La Todolella

La Todolella

La Todolella era una alqueria àrab el segle XI. Va ser conquerida pel cristià En Blasc d'Alagó, qui li va atorgar Carta de poblament de Morella el 17 d'abril de 1233. El document assenyala els límits sense esmentar esta població. Posteriorment En Jaume I, durant una estada a València, va concedir la Carta de poblament de Todolella a favor d'En Ramón de Calvera el 2 d'agost de 1242. Saranyana era un lloc de similars característiques a La Todolella i En Blasc d'Alagó li va concedir la Carta de poblament a favor d'En Bernard de Calvera. Així, Saranyana i La Todolella van ser llocs de cabdalat pertanyents a Morella.

Medi Social

L'economia de La Todolella es basa en l'agricultura (conreu de cereals), la ramaderia (cria de ramat porcí i oví), l'elaboració de productes derivats del porc (pernils i embotits), l'artesania (fabricació d'espardenyes artesanals), l'hostatgeria i l'hostaleria .

Recorregut urbà

A la plaça Major veurem l'Ajuntament amb un arc rebaixat, des d'allà ens dirigirem cap a l'església parroquial (s. XIII-XVIII) i seguirem fins el Castell, d'època medieval. A continuació podrem visitar la fàbrica d'espardenyes i també ens podrem dirigir cap a la font i el safareig públic, amb un lloc d'esbarjo.

Paisatge

Els punts més elevats del terme són la mola de Sant Cristòfol, amb 1.107 m., i la de La Todolella, amb 1.136 m. El clima, a l'igual que a la resta de la comarca, és  sec a l'estiu i fred i plujós a l'hivern. L'altitud és de 804 m. i la població es troba a la falda del castell. Els seus carrers són irregulars i prou estrets. Es tracta d'una localitat  agradable.