Rossell

Rossell

Rossell

Rossell

Rossell

Rossell

Rossell

Rossell

Rossell

Rossell

Les restes de poblament més antigues corresponen al període del bronze valencià. De l'època iberoromana destaca l'interessant jaciment del mas de Vito, que corresponia a una explotació agrícola. L'hàbitat actual sembla que es va desenvolupar a partir d'un nucli poblacional d'origen àrab. Conquerida dels musulmans per En Pere II d'Aragó, l'ocupació del territori per part de pobladors cristians no es va efectuar fins que En Jaume I d'Aragó va atorgar Rossell a l'Orde de l'Hospital amb Carta de poblament del 1237.

Medi Social

D'una economia agrícola basada en el conreu d'oliva i blat, l'últim dels quals ja no es concrea actualment, s'ha passat a un model econòmic mixt d'agricultura i indústria, la darrera de les quals proporciona la major part dels ingressos familiars. L'oliverar és el principal conreu; hi ocupa la majoria de la superfície agrícola, seguit molt de lluny per l'ametller. Hi existeixen dos cooperatives d'oli i un molí. La població dedicada exclusivament a l'agricultura acostuma a completar la seua renda amb l'explotació de granges de porcs, pollastres o conills. La major part de la població considera que l'agricultura és una activitat complementària a la qual només es dedica el temps que queda lliure després de la jornada laboral a la indústria. La principal activitat econòmica és el treball en indústries de la població o en les de la veïna La Sénia. A Rossell existeixen fàbriques dedicades a complements del moble, cadires, confecció de prendes esportives i una empresa que elabora productes carnis.

Recorregut urbà

Des de la plaça podem fer un interessant recorregut pels carrers de la localitat. En eixir del poble podem anar a la Font de Baix.

Paisatge

Clima mediterrani amb hiverns suaus i estius no massa calorosos. Això sí, quan bufa el vent cerç, ho fa de valent. El territori està creuat per tres cursos fluvials principals:
  - Riu de la Sénia, amb cabal permanent tot l'any. Delimita el terme municipal i és la frontera entre el País Valencià i Catalunya.
  - Riu Requena, sense cabal permanent. Passa pels encontorns de la població. - Riu Cérvol, sense cabal permanent. Assenyala el límit meridional del terme municipal.
  El conjunt poblacional compren tres nuclis:
  * Les cases del Riu: situat a uns 12 km. de Rossell, a poca distància del poble de la Sénia i a la vora del riu amb el mateix nom.
  * Bel: situat a uns 12 km. de Rosell, totalment envoltat per la zona muntanyosa. Fins fa pocs anys era un municipi independent, però el seu progressiu despoblament va fer que s'agregara a Rossell. Hui dia molts dels seus antics habitants l'utilitzen com a residència de cap de semana i estival.
  * Rossell: És el nucli de població més important, on es concentra la majoria dels habitants i els serveis.