Puebla de Arenoso

Puebla de Arenoso

El municipi de La Pobla d'Arenós pertany a la comarca de l'Alt Millars i abarca una superfície de 42,7 km². La Pobla està a una altitud de 626 metres sobre el nivell del mar i l'envolten altures superiors. El poble dista 77 km. de Castelló, 110 km. de València i 70 km. de Terol. La seua població, amb un total de 209 habitants, està repartida entre els nuclis de La Pobla d'Arenós, Los Calpes, Los Cantos i La Monzona. La història de La Pobla d'Arenós i les masies del terme té origen al castell de la Viñaza, després anomenat castell d'Arenós. Allà va ser on va prosperar l'establiment dels pobladors àrabs; tot i que no van ser ells els primers en viure en estes terres, sinó el poble iber, com ho testimonien algunes troballes de ceràmica. A la primera meitat del segle XIII En Jaume I el Conqueridor va desllotjar els àrabs del castell. En l'època de la conquesta, el castell va tindre fins 200 cases dins del seu àmbit. Una vegada expulsats els àrabs, van vindre els repobladors de les terres del nord: cristians vells procedents d'Aragó, principalment. L'any 1271 es va atorgar Carta de poblament a favor de 10 pobladors per a La Pobla d'Arenós, encara que també es parla d'una Carta de poblament del 1317, quan al castell d'Arenós no hi havia les condicions per habilitar una vila, per la qual cosa es van traslladar a un lloc més pla, on es troba l'actual poble. Fins el començament del segle XX, va ser una població pròspera, la qual va arribar fins els 2.000 habitants. Al llarg d'eixe segle, a l'igual que tantes altres poblacions al nostres país, va anar despoblant-se poc a poc durant successives onades emigratòries. Hui dia, La Pobla afronta la realitat rural del segle XXI, com ho fan altres pobles de l'interior castellonenc.

Medi Social

Els habitants de La Pobla d'Arenós sempre s'han dedicat a l'agricultura –de secà i de regadiu- i a la pastura, principalment; però també als oficis artesans, al comerç o a la ramaderia.

Recorregut urbà

La vila està disposada en forma de la graella típica de les poblacions fundades després de la reconquesta. La majoria de cases presenten portes amb arc de mig punt, el qual els confereix un realç medieval. Als quatre nuclis urbans es poden observar les edificacions pròpies de la zona. Al centre se situa la plaça de l'Eglésia, única amb forma triangular a la Comunitat Valenciana. En esta plaça trobem els edificis de l'ajuntament i l'església parroquial, la qual pertany a l'estil renaixentista castellonenc.

Paisatge


De relleu muntanyòs, travessat per rius i barrancs, on destaquen les conques dels rius Millars, Rodeche i de La Maimona. Cal fer menció de les nombroses falles i talls al terreny. Impera un clima de transició entre el mediterrani i el continental. Les temperatures mitjanes són, al gener de 6ºC, i a l'agost, de 24ºC.
La Pobla d'Arenós presenta una altitud mitjana de 700 m. La vegetació és de boscs de pins, carrasques, roures rebolls, savines, ginebres, plantes arbustives, com ara l'argelaga, el llentiscle, la farigola, l'espígol o la botja. També hi trobem vegetació de ribera amb àlbers, oms, sargueres, roldors, etc.