La Torre d' En Besora

La Torre d' En Besora

La Torre d'En Besora, antigament denominada Torre de Vinrabi, va pertànyer al Castell de Culla quan este va ser conquerit pel rei En Jaume I. Posteriorment va pertànyer a En Guillem de Anglesola, qui cap al 1269 la va donar a En Guillem de Besora. El poblament va ser atorgat el 1274.

Medi Social

Economia basada en l'agricultura de secà, amb oliveres i ametllers; i en la ramaderia, especialment amb ramat porcí i oví.


Recorregut urbà
Paisatge

Relleu: formacions calcàries que van ser elevades per plegaments terciaris.
Clima: Posseeix un clima mediterrani marítim fresc. Altitud: 647 metres.