La Pobla Tornesa

La Pobla Tornesa

La Pobla Tornesa

La Pobla Tornesa

La Pobla Tornesa

La Pobla Tornesa

L'origen primitiu de La Pobla es troba al vessant de La Balaguera, amb una ocupació des de l'Edat del Bronze fins el final de l'Edat Mitjana. La Via Augusta romana passava pels peus del vessant. Després de la conquesta cristiana va pertànyer al cabdalat de Montornés. L'origen de l'actual emplaçament es deu a l'existència d'un alberg en el camí reial al voltant del qual es va formar l'actual conjunt de carrers.

Medi Social

En l'actualitat l'activitat econòmica principal és la indústria ceràmica, seguida en importància del sector serveis.

Recorregut urbà

Des de qualsevol punt elevat es poden observar el paisatge i els llocs d'interés: La Cova, l'Església, la Casa de la Cultura i l'antic Ajuntament.

Paisatge

Un dels aspectes més importants de la Pobla de Tornesa és la seua massa forestal: nombroses pinedes i emmarcada dintre del Paratge Natural del Desert de les Palmes. Altitud: 298 metres.