Benassal

Benassal

Benassal

Benassal

Benassal

Benassal

Benassal

Benassal

El poblament del territori de Benassal és prou antic. Trobem jaciments que van des del Palolític fins l'època islàmica, com ho demostren les pintures rupestres del Racó del Nando, les restes ibèriques del Castell de Corbó i del Castell d'Asens del Bovalar, forns de la fundició al Mas de Forés, alqueries islàmiques, etc. De fet, la intensitat de l'islamització ha donat peu a la pervivència d'una gran quantitat de topònims.

L'any 1234, En Blasco d'Alagón pren el Castell de Culla amb totes les seues pertinences, entre les quals es troba Benassal. En la guerra de successió pren partit per En Felip d'Anjou; per En Carles en les guerres carlistes; i posteriorment, la seua recuperació després de la Guerra Civil serà lenta i costosa.

Medi Social

El creixement es va basar principalment en l'agriculatura de secà (avellanera, ametler), la ramaderia porcina, les manufactures tèxtils, el comerç i un incipient turisme.
De masos es compten 150 l'any 1877, i Benassal s'aproxima a finals del segle XIX als 3.000 habitants, el major nombre d'habitants que mai ha tingut. A més a més, La Font d'En Segures passa a ser un referent i un nucli turístic molt important.
Indústries i serveis: elaboració de formatges, escorxador de conills, elaboració de productes carnis.

Recorregut urbà

Entre els elements urbans que podem trobar destaquem el conjunt de La Mola, nucli primitiu de la població on encara podem veure un llenç de muralla i un portal d'accés al recinte amb un arc de tradició àrab. La Mola dòna pas al vell casc urbà, anomenat Els Carrerons, conformat per carrerons estrets amb algunes de les cases de la vila més antigues.

A més, unes altres construccions que cal destacar són la nevera (torre medieval on es conservava la neu fins l'arribada de l'estiu), l'ermita de Sant Llibori o alguns edifics amb façanes modernistes com ara l'hostal la Castellana, apartaments del mateix nom, i els pavellons València.

Paisatge

Relleu complicat: àmplia plataforma de calcàries cretàcies amb suaus plecs tallats pels rius i barrancs. Característiques climàtiques hivernals més baixes que a la costa i més suaus durant els mesos d'estiu.
Altitud: 800 metres.