Altura

Altura

Altura

Altura

Altura

Altura

Altura

Altura

Altura

Els seus origens remunten a l'edat mitjana musulmana. No obstant això, les primeres notes documentades daten de l'any 1251, amb motiu de la fitació i distribució d'aigües. L'any 1327 s'obté la carta de poblament, atorgada per Na Buenaventura d'Arbores, vídua d'En Pere de Xèrica, encara que la seua història queda pràcticament eclipsada front la cartoixa de Vall de Crist fins el 1835, data definitiva de l'exclaustració monàstica.

Medi Social

Fertilitat agrícola, petites indústries i serveis al voltant del sector de la construcció. Es tracta també d'un nucli turístic estival.

Recorregut urbà

Destaquen la Plaça Major, on es troba l'Ajuntament, l'Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel, l'Església Primitiva, el recinte emmurallat i el “Portalico” d'època medieval situat al carrer Clemente Serrano i els voltants del Parc Municipal, que compta amb càmping, piscina i poliesportiu.

Paisatge

Ubicada entre el Vall del Palància i els contraforts de la Serra Calderona, Altura gaudeix d'un clima mediterrani temperat amb sequera estival. Altitud: vora els 400 m. sobre el nivell del mar.