#

La font de la Murta


Altura

Aquesta font sempre ha sigut considerada com una de les més importants del terme, ja que mai n'ha deixat de sortir aigua de la canella.

La font natural està situada a les proximitats, des d'on es canalitza fins a l'abeurador. La gent en diu que la aigua, molt benvolguda, té alguna cosa especial, i és popular la creença que consumir-la contínuament durant alguns dies augmenta les ganes de menjar.