# # # # #

Alt Palància - Sogorb


  • Distància (Km): 9.03
  • Desnivell (m): 184
  • Tipus: Circular
  • Punts d'interès: Sogorb- salt de la Novia - Navaixes - riu Palància - Sogorb.

FONT DELS 50 CANONS -SALT DE LA NOVIA-FONTS DE NAVAIXES-RIU PALÀNCIA-FONT DELS 50 CANONS


Vídeos



Descàrregues