#

Les Calderetes


La Mata de Morella

Si se segueix el curs del riu Cantavella, als voltants del municipi, s'arriba a curiosos paratges naturals com el de les Calderetes, que són basses naturals que el riu ha format pel pas de l'aigua durant molt de temps.