# # #

Paratge Natural Municipal Racó del Frare


Sant Mateu

Paratge Natural Municipal Racó del Frare

Des d'un punt de vista geològica, la zona d'estudi pertany al Sistema Ibèric Nord-oriental, més concretament, a l'àmbit tabular del Maestrat. Així, es distingeix per l'estructura tabular, amb àmplies ondulacions per plegaments de gran radi que originen, com a relleu característic, la presència de moles disposades horitzontalment. En l'àmbit del paratge dominen els afloraments de materials del juràssic i el cretaci.

El paratge presenta un valor ecològic elevat, tant a nivell florístic com a nivell faunístic. Pel que fa a les comunitats vegetals, cal destacar-hi el predomini del matoll obert, format principalment per savines i ginebres, encara que també hi abunden els coscolls i altres espècies típiques del matoll escleròfil·le mediterrani. Pel que fa a la fauna, al paratge i a l'entorn s'ha identificat una gran quantitat d'espècies, de les quals 13 estan incloses al Catàleg Valencià de Fauna Amenaçada, 12 a la categoria de Protegides i 1 a la categoria de Vulnerables.
Des d'un punt de vista paisatgístic, el paratge presenta un alt valor tant en l'àmbit local com en l'autonòmic. Únicament es distingeix una unitat de paisatge on els cingles, la complexa topografia i la vegetació conformen un escenari agrest de gran atractiu per al visitant. Podem trobar bells racons, com ara el racó del Frare, que es situa a la capçalera d'un xicotet barranc tancat i jalonat per grans afonaments de roca calcària.
Un altre aspecte destacable del paratge és l'ús públic. S’hi accedeix a través del sender PRV-214 i variants, que discorren pels barrancs de la Ratlla, la Rambleta i pel barranc del Salt, i cobreixen una part important de la superfície.

Per tot això, i per la iniciativa de l'Ajuntament de Sant Mateu, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals d'aquest espai.

Més informació a:

www.agroambient.gva.es