# #

Carrasca de Culla


Culla

Carrasca de Culla

La Carrasca de Culla, declarat arbre monumental de la Comunitat Valenciana, es troba al paratge del mateix nom. Té 20 m d'alçària, 7 m de circumferència del tronc, 35 m de diàmetre de les rames i un pes estimat de 75 tones.