#

Cova Iguala


Alcudia de Veo

Cova d'especial interès per les restes arqueològiques trobades en la mateixa. Aquesta cavitat es va descobrir a construir-se la carretera. Forma part d'un conjunt de coves comunicades. El 1975 es va realitzar una excavació arqueològica en la qual es van descobrir les restes de dos individus i restes de ceràmica de l'Edat del Bronze. És una cova d'enterrament que els experts han situat el seu origen en la segona meitat del II mil·lenni abans de Crist.