#

Font d'El Malaño


Toràs

Font d'El Malaño

La font d'El Malaño és una font de mal presagi per als agricultors i ramaders. Quan apareix, és com el naixement d'un riu, eixint aigua per totes bandes, per baix de les pedres, al costat dels troncs dels arbres, arramblant tot el camí fins al barranc de les coves.