#

Pinada de la partida de Donvalls


Benlloc

La maravilllosa pinada de la partida d'Donvalls és citada en tríptics i visitada per excursionistes que recorren el camí de Subarra, esquitxat de masies, sínies i fonts naturals com la de Subarra, i fins d'un petit llac artificial anomenat Bassa d'Adrià. Pertany a la Generalitat i està molt propera al poble.