#

El Chorrador


Castillo de Villamalefa

També anomenat Raig del Villar. Cascada d'aigua existent en el Barranc El Centenar, que divideix els termes municipals de Castell de Vilamalefa i Zucaina.

La cascada principal o més alta està dins el terme de Castell de Vilamalefa, i en èpoques d'escassa pluja s'ha arribat a veure seca perquè la poca aigua que arriba al salt es cola per alguna de les seves esquerdes de les roques que la formen.

L'accés principal i mes fàcil és per senda que s'inicia des de la carretera cv-190 de Zucaina a l'alçada del pont del barranc El Centenar. Una curta senda que s'introdueix pel lateral del barranc fins arribar a la mateixa gorg del salt d'aigua i en la que en èpoques plujoses es pot prendre el bany.