#

Font d’En Serra


Castellfort

La font d'en Serra respon al model tradicional de gran font amb safareig i abeurador. Aquesta font es proveeix per mitjà d'un aqüífer cabalós procedent de la pròxima serra Simona, la qual cosa permet que mantinga sempre un bon cabal. L'aigua brota d'una esquerda de la paret i s'aboca en una xicoteta piqueta de pedra que proveeix a un abeurador per a cavalleries. Després l'aigua es condueix fins a un safareig que té els dos dipòsits tradicionals: un per llavar i l'altre per aclarir.