#

Cervera del Maestrat


El morral de l'Àngel

Es tracta d'un precipici imponent d'uns cent metres de longitud que s'aguaita al llit de la rambla de Cervera i sobre el qual s'assenta una torrassa de vigilància antiga i senzilla de dimensions reduïdes.

L'origen geològic és el del desgast de la roca calçaria provocat per l'erosió pluvial de la rambla de Cervera al seu pas en zig-zag als peus de la població.