#

Penya Juliana


Begís

Penya Juliana

Penya amb una alçària de 1.475 metres.

Solen fer-se'n excursions fins al cim.