# #

Fonts calentes


Zorita

"Fonts calentes"

Són fonts termals que encara brollen al costat del Bergantes. Les aigües mantenen una temperatura constant de 18º durant tot l'any. Estan situades a el marge dret del riu Bergantes, a l'altura de l'assut del Vilar, al costat de l'eixida del barranc de Rigors. El seu nom prové de la temperatura de les aigües que emanen. Com que és superior a l'ambiental, l'aire fred de l'hivern, en contrast amb l'aigua calenta, genera vapor d'aigua, fet que atorga al paratge un aspecte molt curiós. 

Encara que es denominen "fonts", tècnicament no ho són, sinó que el terme fa referència a una zona que, en les èpoques de crescuda del riu Bergantes brolla aigua calenta d'entre les roques.