#

Les Goles


Almassora

Les Goles

La desembocadura del riu Millars és un altre Espai Natural de gran valor ecològic tractar D'una zona humida.

Des del límit interior del terme municipal, el riu ofereix paratges de vegetació de ribera, que sorprenden per la seva exuberància, així com elements patrimonials que mostren la relació històrica entre els pobles de La Plana Alta i El Millars.