#

Font de la Fontanella


Canet lo Roig

Font de la Fontanella

Al costat del barranc del seu nom, ha sigut utilitzada des de sempre per a proveir d'aigua a llauradors, pastors i amb finalitats agropecuàries (reg i abeuradors).  

Està protegida per una volta de mig punt integrada en un ampli ribàs i s'hi accedeix mitjançant una obertura amb un arc atalussat elegant sense porta.

Enfront hi ha un espai enjardinat i cobert amb arbres que per aquests pagaments rep el nom "empriu".