Zucaina

Zucaina

Zucaina

Zucaina

Zucaina

Població d'origen àrab. La seua història transcorre paral·lela a la dels moriscos, constituint un exemple de poble àrab de muntanya en estes terres. Com la resta, com a conseqüència de l'expulsió dels moriscos el 1609, va patir un despoblament del que ha anat recuperant-se poc a poc, en dura competència amb el despoblament que pateixen les terres de l'interior per la crisi agrària.

Medi Social

Economia basada en l'agricultura. El conreu principal és el de l'avellanera.

Recorregut urbà

La població es troba situada en la vessant d'un turó de pendent suau que s'assoma a la planície.  Els seus carrers són estrets i estàn adaptats al terreny, i la seua arquitectura de cases és de clara influència moresca. L'Ajuntament i la Casa Abadia són els principals elements arquitectònics, juntament amb l'església parroquial.

Paisatge

Bells paisatges de muntanya amb pinedes i boscs de pi extensos que ombren nombroses fonts.