Torralba del Pinar

L'origen de Torralba es troba, per a alguns, en una primitiva alqueria àrab, tot i que per a altres no es remuntaria més enllà del segle XVI, com a un lloc pertanyent a la baronia d'Aiòder. El primer document que al·ludeix a un antic poblat de Torralba, Vialeba, està signat pel rei musulmà Abu Zeyt, on es compromet a cedir els seus territoris a En Jaume I i a convertir-se al cristianisme. Existeix també a la catedral de València el testament del fill d'Abu Zeyt, Ferran, una vegada convertit, el qual llega als seus hereus el castell de Vialeba i Torralba.


Medi Social Mitjans econòmics: serveis, construcció i brigades forestals. Hi ha explotacions agràries d'hortalisses, cireres i altres fruites,  olives i ametlles.

Recorregut urbà

Església del Santíssim Salvador, ermita Santa Bàrbara, plaça de l'església. El plànol del poble és de construcció romana.

Paisatge

El relleu és molt muntanyòs i es compon de pronunciades pendents septentrionals de la Serra d'Espadà que baixen cap a la vall del Millars. Es tracta d'una zona de gran valor mediambiental. Les altures es mantenen per damunt dels 700 metres i en ocasions arriben fins els 1.000 metres. El clima és de transició entre el mediterrani i el de muntanya. Els valors tèrmics mitjans oscil·len entre els 6º C del gener i els 23º C del juliol i l'agost. Les precipitacions  estan al voltant dels 400 mm anuals, ocasionalment a l'hivern en forma de neu.