Sot de Ferrer

Sot de Ferrer

Fundat sobre poblats àrabs, hi ha restes íberes en el terme municipal, en les partides de Rochina o Marín i en l'Alt de la Font. Hi existeixen també vestigis de soterraments a la muntanya Hoyo.

Medi Social

En l'economia de Sot de Ferrer destaquen l'agricultura i els serveis. L'agricultura té en els conreus de regadiu tarongers,  nisperers, caquis i cirerers. Quant als conreus de secà:, hi trobem ametllers, oliveres i garroferes. En estiu la població augmenta fins els 1.200 o 1.500 habitants, gràcies a l'abundància de segones residències.

Recorregut urbà

Passejant pels seus carrers podem trobar el Palau del Senyor (s. XIV) i l'Església Parroquial (s. XVIII) a la Plaça de l'Església. Eixint del poble trobarem l'impressionant Calvari (s. XIX) i l'Ermita de Sant Antoni de Pàdua (s. XVII).

Paisatge

Situat entre les Serres d'Espadà al nord, i els primers contraforts de la Serra Calderona al sud. El terme està travessat per la vall del riu Palància, que envolta el casc urbà de noroest a est. Té un clima suau i una altitud mitjana de 230 metres.